France d'Europe Pétrole en gros Peignant, le Cadre d'Image, Mouler, le Miroir, les Barres de Civière

 
 

GO HOMEGO HOME

John Constable

1776-1837 British John Constable Locations

ID de tableau::  56522
sadesfalrer
mk248 det befolkade landskapet var constables standiga motiv ovb det ban var mest fortrogen med. vagen till sadesfaltet ar samma som konstnaren gick langs nar ban skulle till skolan detta ar det suffolk som ban bar i sitt bjarta i bela sitt liv.sadesfalter foljer olika riktningar i tid ocb rymd. det vertikala fitrmatet styr askadarens blick fran pojken vid backen till mannen som skordar saden ocb slutligen till kyrktornet bland traden.den romantiske poeten wordswortb bifrog till den fond som kopte in malningen till nationak gallery i london.
1776-1837 British John Constable Locations

   
 

 

 
   
      

John Constable
1776-1837 British John Constable Locations
sadesfalrer

        
 
   
 

index de dessins: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
index d'artistes:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Send  Us Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.