huile sur la toile, vraie saveur de vieux maîtres.


Les suédois

L'espagnol

Anglais

Le français

L'Allemand

  1
Artiste précédent      Artiste prochain    


PEETERS, Clara
   
Flemish Baroque Era Painter, 1594-1657

PEETERS, Clara Still-Life with Flowers and Goblets a oil painting artist


PEETERS, Clara Still-Life with Flowers and Goblets a oil painting artist

Still-Life with Flowers and Goblets a
la Calme-Vie avec les Fleurset les Gobelets un
ID de tableau::  8479
new1/PEETERS, Clara1.jpg
1612 Oil on wood, 59,5 x 49 cm Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
1612 Pétrole sur le bois, 59.5 x 49 cm Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
Voir la galerie dans Suède


PEETERS, Clara Still-life du oil painting artist


PEETERS, Clara Still-life du oil painting artist

Still-life du
du de Calme-Vie
ID de tableau::  8480
new1/PEETERS, Clara2.jpg
1611 Oil on panel, 52 x 73 cm Museo del Prado, Madrid
1611 Pétrole sur le panneau, 52 x 73 Prado de del deMuseo de cm, Madrid
Voir la galerie dans Suède


PEETERS, Clara Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit oil painting artist


PEETERS, Clara Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit oil painting artist

Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit
la vie Calme avec le Vase, la cruche, et le Plat de Fruit Séché
ID de tableau::  28711
new3/PEETERS, Clara-675334.jpg
mk61 c.1619 Oil on panel 52x73cm
mk61 c. 1619Pétrole sur lambrise 52x73cm
Voir la galerie dans Suède


PEETERS, Clara bord med paj,vit och oliver oil painting artist


PEETERS, Clara bord med paj,vit och oliver oil painting artist

bord med paj,vit och oliver
ID de tableau::  56646
new20/PEETERS, Clara-848446.jpg
mk248 peeter arbete utvecklades notert fran bennes tidigaste omsorgsfullt traditionella kompositioner, utforda ur ett bogt perspektiv, till detaljrika arrangemang som bar, perspektivet ar lagre ocb ett urval tilltalande foreemal bar placeras pa en omsorgsfullt arbetad, allt mot en mork bakgrund for maximal effekt.
Voir la galerie dans Suède


PEETERS, Clara bord med blomvas och torkad frukt oil painting artist


PEETERS, Clara bord med blomvas och torkad frukt oil painting artist

bord med blomvas och torkad frukt
ID de tableau::  56647
new20/PEETERS, Clara-945787.jpg
mk248 den dekorativa genren genren gav konstnarerna tillfalle att visa upp sina enastaende fardigbeter. peeters ger rikliga exempel pa sin formaga att aterskapa keramik, metaller ocb varblommor. hennes metod att arbeta i olja var mangsidig ocb strackte sig fran glaseringar till impasto. hennes felfria arbete antyder att bon kan ba varit elev till beert eller van hulsdonck.
Voir la galerie dans Suède


  1
Artiste précédent      Artiste prochain    

index de dessins: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
index d'artistes:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ